×
مجموع خرید
0تومان
لطفا به حساب کاربری خود وارد شوید

توضیحات دیزی

یک پرس دیزی با ظرف سفالی به همراه مخلفات ؛ ترشی ، پیاز و سبزی خوردن ، نان خانه پزی و نان خشک